Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, je ustavena v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. AVZO TSČ ČR, jako sdružení, pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany. Vytváří podmínky pro jejich zapojení do činností s orientací na zájmovou, sportovní a technickou činnost. Druhy sportů a oblasti jejich působení určuje směrnice Republikového kolegia AVZO TSČ ČR.

  Sportovní střelba
  Věnujeme se sportovní střelbě z kulových zbraní. Naším hlavním zaměřením je mířená střelba z velkorážní pistole a ze samopalu. Nevyhýbáme se ani malorážní pušce a akčnějším disciplínám.

  Odbornost
  Nejsme jen střelci. Většina z nás jsou také odborně vyškolení a zkušení rozhodčí, trenéři, instruktoři a zbrojíři. Procházíme pravidelným proškolováním a naši lektoři pomáhají získávat odborné znalosti dalším zájemcům.

  Soutěže
  Po celý rok pořádáme střelecké soutěže na střelnici Myslivna u Chebu, kterých se účastní organizovaní střelci z regionu, milovníci sportovní střelby i laici bez zbrojního průkazu. Laikům rádi poskytneme odborný dohled a pomoc. Své úspěchy měříme v celoročnímKlubovém poháru. Úspěchy střelců, kteří přijíždějí na naše soutěže jako hosté, oceňujeme ve zvláštním Poháru střeleckého klubu.

  Spolupráce
  Podílíme se na organizaci mezinárodních střeleckých soutěží Free Contest a Zlatý Lev. Těchto soutěží se účastníme i jako střelci. Úspěšně se zúčastňujeme dalších střeleckých soutěží v ČR i v zahraničí.

  Tradice
  Navazujeme na mnohaletou tradici sportovní střelby v Chebu. Pod názvem Střelecký klub AVZO Cheb působíme od roku 1993.

  Všechny soutěže SK AVZO Cheb se konají na střelnici Myslivna u Chebu, vždy od 9:00, s výjimkou vánoční soutěže, která bude v odpoledních hodinách.