Střelnice Myslivna se využívá pro tréninky členů organizací AVZO Cheb, pro pravidelné regionální soutěže i pro velké mezinárodní soutěže Free Contest a Zlatý Lev. Provozovatelem Střelnice Myslivna je Střelecký klub AVZO Cheb. Střelnice je schválená jako zájmová, s maximální vzdáleností střelby 100 m. Dle platné legislativy lze střelnici využívat za těchto základních podmínek:

  • Střelec je předem nahlášen a zapsán v Provozní knize střelnice.
  • Střelec dodržuje ustanovení Zákona o zbraních a střelivu a Provozního
   řádu střelnice, který je k nahlédnutí v kanceláři provozovatele střelnice.
  • Na střelnici je během střelby přítomen registrovaný správce, který
   odpovídá za bezpečný provoz.

  Upozorňujeme všechny zájemce o střelbu na Střelnici Myslivna, že přítomnost správce je nevyhnutelnou podmínkou danou Zákonem o zbraních a střelivu. Každý, kdo střílí na střelnici bez přítomnosti správce nebo neplní všechny nutné podmínky, páchá přestupek proti Zákonu o zbraních a střelivu a může být za to postižen.
  Každý, kdo je přistižen na střelnici správcem střelnice, je povinen prokázat, že jeho činnost na střelnici je v souladu se stanovenými pravidly. Při podezření na protizákonné jednání má správce střelnice právo přistiženého zadržet a přivolat Policiii České Republiky.
  Střelnice Myslivna jakožto zájmová střelnice nesmí být využívána komerčně. Prosíme všechny zájemce o střelbu, kteří nejsou členy organizací AVZO Cheb, aby pro své tréninky využívali kvalitních služeb komerčních střelnic v regionu. Vyhnou se tak případným potížím a přestupkovému řízení. Další možností je účast na střeleckých soutěžích celoročně pořádaných na střelnici Střeleckým klubem AVZO Cheb.